1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Program

Incepatori, copii: septembrie-mai, total 190 ore academice

 Nr.crt.

 Tema

 Obiective

 1

Expresii de baza

Se studiaza expresii de salut si unele instructiuni

 2

Silabele

Se studiaza caracterele de baza japoneze, Hiragana si Katakana

 3

Pronuntarea

Se studiaza pronuntarea si accentul japonez

 4

Substantivul

Se studiaza diferite cuvinte uzuale

 5

Numeralul

Se studiaza a numara oral

 6

Adjectivul

Se studiaza adjectivele pereche (antonime)

 7

Verbul

Se studiaza verbul si modurile de folosire

 8

Adverbul

Se invata adverbele de sine statatoare si cele derivate din adjective, oral

 9

Particulele

Intelegerea principalelor modele de propozitii

 10

Sintaxa

Se practica principalele modele de propozitii

 11

Conversatie

Se invata a face conversatii din viata de zi cu zi

 12

Kanji

Se studiaza istoria Kanji-lor si se studiaza 60 de Kanji

 13

Cultura

Se invata cultura japoneza, geografia, cintece pentru copii

 

Intermediari, copii: septembrie-mai, total 165 ore academice

 Nr.crt

 Tema

 Obiective

 1

 Verbul

Informatiile obtinute oral sunt fixate in scris; copiii invata alte timpuri verbale

 2

 Adjectivul

Informatiile obtinute oral sunt fixate in scris; copiii invata si alte forme ale adjectivelor

 3

 Adverbul

Informatiile obtinute oral sunt fixate in scris

 4

 Numeralul

Informatiile obtinute oral sunt fixate in scris; copiii aprofundeaza sistemul de numarare japonez

 5

 Particulele

Informatiile obtinute oral sunt fixate in scris; copiii invata si alte particule din limba japoneza

 6

 Sintaxa

Copiii aprofundeaza sintaxa limbii japoneze si invata sa faca propozitii respectind regulile ei

 7

 Citire

Copiii invata sa citeasca in limba japoneza folosind silabarele hiragana, katakana si kanji

 8

 Kanji

Se face introducerea in studiul caracterelor japoneze

 9

 Conversatie

Copiii invata sa converseze

 

Avansati, copii: septembrie-mai, total 165 ore academice

 Nr.crt.

 Tema

 Obiective

 1

Verbe de dare si primire

Copiii invata verbele de dare si primire si utilizarea lor

 2

Sintaxa propozitiei si frazei

 Se aprofundeaza cunostintele despre sintaxa propozitiei si se introduc elementele de sintaxa a frazei

 3

Sintaxa frazei

Se studiaza constructii diverse: temporale, conditionale, pasive, cauzative, volitive

 4

Aspect si modalitate

Se invata despre notiunile de aspect si modalitate; relatia aspect-timp

 5

Limbajul politicos

Se insusesc elemente de baza ale limbajului politicos (onorifice etc.)

 6

Compunere si conversatie

Copiii invata sa se exprime liber, scris si oral, in limba japoneza

 7

Kanji

Se incepe studierea organizata a caracterelor japoneze; se invata 150-200 caractere

 8

Conversatie

Copiii invata sa se exprime liber in limba japoneza

 

Civilizatie, copii: septembrie-mai, total 72 ore academice

 Nr.crt.

 Tema

 Obiective

 1

Geografia Japoniei

Copiii invata despre localizarea, relieful, clima, flora, fauna si impartirea administrativa a Japoniei

 2

Istoria Japoniei

Copiii invata despre periodizarea istoriei Japoniei si despre cele mai importante evenimente din istoria Japoniei

 3

Arta

Se studiaza elemente de arhitectura, pictura, sculptura si ceramica japoneza

 4

Sarbatorile

Copiii invata despre principalele sarbatori japoneze, datini si obiceiuri

 5

Povesti Japoneze

Copiii citesc povesti japoneze si afla despre eroii legendari japonezi

 6

Jocuri

Copiii invata sa joace jocuri japoneze

 7

Arte traditionale

Se primesc informatii despre chanoyu, ikebana, shodo

 8

Japonia, azi

Informatii despre japonezii contemporani: familie, serviciu...

 

Incepatori, adulti: septembrie-mai, total 190 ore academice

 Nr.Crt

 Tema

 Obiective

 1

Silabarele Hiragana si Katakana

Se invata elementele de baza ale scrierii japoneze

 2

Pronuntarea si accentul

Se exerseaza sunetele limbii japoneze, cu accent pe cele care difera de cele din limba romana

 3

Verbul

Se face impartirea verbelor pe grupe si se studiaza folosirea lor in consecinta

 4

Adjectivul

Se evidentiaza faptul ca in limba japoneza adjectivul este o categorie inrudita cu verbul, si se studiaza folosirea lui

 5

Numeralul

Se introduce notiunea de clasificator si se studiaza sistemul japonez de numarare

 6

Adverbul

Se studiaza adverbele de sine statatoare si cele provenite din adjective

 7

Particulele

Se introduce notiunea de particule, caracteristice limbii japoneze ca limba aglutinanta, si se studiaza principalele particule

 8

Verbele auxiliare

Se studiaza conjugarea verbelor auxiliare

 9

Sintaxa propozitiei si a frazei

Se studiaza elemente de sintaxa a propozitiei si a frazei

 10

Kanji

Se studiaza  250 de caractere, cu modul lor corect de scriere

 11

Conversatie

Studentii isi vor insusi expresii uzuale si vor reusi la sfirsitul modulului sa poarte conversatii simple

 12

Intelegerea textului

Studentii invata sa citeasca texte simple in limba japoneza

 

Intermediari, adulti: septembrie-mai, total 165 ore academice

 Nr.Crt.

 Tema

 Obiective

 1

Aspectul

Se studiaza aspectul in limba japoneza si relatia aspect timp

 2

Functii sintactice

Se studiaza functii sintactice specifice limbii japoneze, cum ar fi complementul intermediar, etc.

 3

Sintaxa frazei

Se studiaza constructii diverse: temporale, conditionale, cauzative, volitive, pasive, etc.

 4

Modalitatea

Se studiaza metode de exprimare a modalitatii in limba japoneza

 5

Verbe de dare-primire

Se studiaza verbele de dare-primire si utilizarea lor

 6

Keigo

Se face o introducere in keigo, limbajul politicos (forme onorifice si umile)

 7

Structuri gramaticale

Se studiaza structuri gramaticale diverse

 8

Kanji

Se insusesc 350 de caractere

 9

Conversatie si intelegerea limbii vorbite

Studentii exerseaza cunostintele teoretice prin conversatii; se studiaza limba vorbita si cu ajutorul materialelor audio-video

 10

Intelegerea textelor

Studentii ajung sa inteleaga texte scrise adaptate, povesti, etc.

 11

Compunere

Studentii invata sa scrie texte simple despre natura, propria persoana, etc.

 

Avansati, adulti: septembrie-mai, total 165 ore academice

 Nr.Crt

 Tema

 Obiective

 1

Intelegerea textelor literare scrise

Se urmareste ca studentii sa dobindeasca deprinderea de a citi in limba japoneza literara

 2

Intelegerea aricolelor de ziar

Studentii invata sa citeasca si sa inteleaga articole de ziar in japoneza

 3

Nivelurile de limba

Se aprofundeaza cunoasterea diferentelor dintre nivelurile de limba

 4

Limba vorbita

Se urmareste ca studentii sa poata intelege si limba japoneza vorbita, de pe casete audio si video

 5

Compunere

Studentii invata sa se exprime in scris in limba japoneza

 6

Conversatie

Studentii invata sa se exprime oral in limba japoneza

 7

Kanji

Se insusesc 700-1000 de caractere

 

Civilizatie, adulti: septembrie-mai, total 72 ore academice

 Nr.Crt.

 Tema

 Obiectivele

 1

Geografia Japoniei

Studentii invata despre localizarea, relieful, clima, flora, fauna si impartirea administrativa a Japoniei

 2

Istoria Japoniei

Studentii invata despre periodizarea istoriei Japoniei si despre cele mai importante evenimente din istoria Japoniei

 3

Religia

Se insusesc notiuni elementare despre principalele religii practicate in Japonia

 4

Sarbatori Japoneze

Studentii primesc informatii despre principalele sarbatori religioase si laice japoneze

 5

Arta

Se studiaza elemente de arhitectura, pictura, sculptura si ceramica japoneza

 6

Arte traditionale Japoneze

Se primesc informatii despre chanoyu, ikebana, shodo

 7

Japonia contemporana

Studentii acumuleaza informatii despre viata cotidiana a japonezilor contemporani

 8

Societatea Japoneza

Se invata despre economia si politica japoneza, despre conceptele caracteristice societatii japoneze traditionle